پزشکی

1 2

7 ارديبهشت 1399
میز خدمت الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

7 آذر 1398
مزایده 29 دستگاه خودرو مشمول کمیسیون ماده 2 وزارت اقتصاد و دارایی

 

25 تير 1398
آگهی مناقصه پروژه تکمیل کلینیک دندانپزشکی دانشگاه در شهرستان بوشهر

 

10 تير 1398
آگهی مزایده بخشی از سیستم سرمایشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

31 تير 1397
سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

 

27 خرداد 1397
هشتمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی ومواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون مردادماه 1397

 

2 خرداد 1397
اولین همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو - مردادماه 1397

 

18 بهمن 1396
کنگره انسان شناسی زيستی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - اردیبهشت 1397

 

13 شهريور 1396
آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

27 مهر 1395
همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی 17 آبانماه 1395

 
1 2
< >