مناقصات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

2 بهمن 1400
فراخوان جذب سرمایه گذار

 

2 بهمن 1400
آگهی مزایده فروش 8فقره ملک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

 

29 دی 1400
آگهی مناقصه پروژه احداث مرکز خدمات جامع سلامت شیرینو

 

16 آذر 1400
آگهی مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان

 

5 آبان 1400
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان (نوبت دوم)

 

12 مهر 1400
آگهی مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان های تابعه

 

12 مهر 1400
آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان

 

6 مهر 1400
فراخوان جذب سرمایه گذار

 

29 شهريور 1400
آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان

 

24 شهريور 1400
آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان و بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 آرشیو
  
از تا

< >