آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشتی ولیعصر واقع در شهرستان دشتستان

1401/3/23 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشتی ولیعصر واقع در شهرستان دشتستان را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال)

2001000383000055

ساختمان

272 مترمربع

2.239.861.025

27.443.478.437

پیاده رو

83 متر مربع

2.771.429.445

سپتیک

25 مترمکعب

1.559.044.265

دیوار

297.7 مترطول

8.384.384.342

محوطه

646 مترمربع

4.638.884.342

جمع کل(ریال)

44.797.220.507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/3/024  لغايت1401/3/28 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/3/29 لغايت 1401/04/08  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 01401/04/08   ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه.پروژه.احداث.پایگاه.بهداشتی.ولیعصر     شهرستان.دشتستان        

تاریخ بروز رسانی:   23 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >