آگهی مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت کنارترشان واقع در شهرستان دیر

1401/3/11 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت کنارترشان واقع در شهرستان دیر را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال)

2001000383000052

خانه بهداشت کنارترشان-دیر

86 مترمربع

679.393.169

12.725.798.271

پیاده رو

53مترمربع

862.045.127

جمع کل(ریال)

13.587.843.398

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/3/16  لغايت 1401/3/19تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/3/20  لغايت 1401/3/30 تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/3/30  ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پروژه.احداث     خانه.بهداشت.کنارترشان     شهرستان.دیر    

تاریخ بروز رسانی:   11 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >