آگهی مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت درنگ واقع در شهرستان دشتستان -نوبت دوم

1401/3/4 0:0

آگهی مناقصه

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت درنگ  واقع در شهرستان دشتستان -نوبت دوم را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستادWWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2001000383000046

خانه بهداشت درنگ

86 مترمربع

856.983.076

11.840.525.350

پیاده رو

53مترمربع

802.076.770

دیوار

70مترطول

3.150.923.362

محوطه

137مترمربع

1.346.136.047

جمع کل(ریال)

17.139.661.529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/3/4  لغايت 1401/3/7 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/3/8  لغايت 1401/3/18  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/3/18  ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پروژه.احداث.خانه.بهداشت.درنگ     ر     شهرستان.دشتستان     نوبت.     دوم    

تاریخ بروز رسانی:   4 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >