آگهی مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام حسین (ع) اهرم در شهرستان تنگستان

1401/1/30 0:0

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام حسین (ع) اهرم در شهرستان تنگستان را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

2001000383000001

تهیه و نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام حسین (ع) اهرم در شهرستان تنگستان

1.150.000.000

 محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/02/04  لغايت 1401/02/07 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد : از تاريخ 1401/02/07   لغايت 1401/02/18  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/02/18   ساعت 13:15

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.


کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     تهیه     نصب.و.راه.اندازی     تصفیه.خانه.فاضلاب     بیمارستان.امام.حسین.(ع).اهرم        

تاریخ بروز رسانی:   24 ارديبهشت 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >