آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان (نوبت دوم)

1400/8/5 0:0

آگهي مناقصه عمومی

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان (نوبت دوم) را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.

 

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

2000000383000023

تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان

340/000/000

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    


مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1400/08/05  لغايت 1400/08/08 تا ساعت 19:00


مهلت ارسال اسناد : از تاريخ 1400/08/09  لغايت 1400/08/19 تا ساعت 12:00  


تاریخ بازگشایی : 1400/08/19  ساعت 13:15


مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

کلمات کلیدی:
مناقصه     نگهداشت.تاسیسات     بیمارستان.امام.خمینی(ره)کنگان     (نوبت.دوم)    

تاریخ بروز رسانی:   5 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >