آگهی مجدد مناقصه پروژه احداث ساختمان هاي پست برق ، نگهبانی ، مخزن آب و محوطه سازي بیمارستان بقیه اله دیلم

1399/5/26 0:0

آگهي مناقصه عمومی  (2099000383000010)

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث ساختمان هاي پست برق ، نگهبانی ، مخزن آب و محوطه سازي بیمارستان بقیه اله دیلم در شهرستان دیلم را برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه و 4 تاسیسات می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستادWWW.SETADIRAN.IR   اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

نوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2099000383000010

احداث ساختمانهای پست برق،نگهبانی بیمارستان بقیه اله دیلم

557 مترمربع ساختمان

یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

5/563/953/786

 

143/197/689/288

 

6000مترمربع محوطه

 


محل توزيع اسناد: سامانه ستاد  

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  99/05/26لغايت 99/05/28 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 99/05/29  لغايت 99/06/10  تا ساعت 11:00 

تاریخ بازگشایی : 99/06/10   ساعت 11:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد

لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است

کلمات کلیدی:
اگهی.مجدد     مناقصه     احداث     ساختمان.هاي     پست.برق     نگهبانی    
مخزن.آب     محوطه.سازي     بیمارستان.بقیه.اله.دیلم        

تاریخ بروز رسانی:   26 خرداد 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >