آگهی مناقصه پروژه طرح توسعه بخش LDR و رادیولوژی و محوطه سازی بیمارستان امام حسین (ع) اهرم واقع در شهرستان تنگستان

1397/10/1 0:0

آگهي مناقصه عمومی

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه طرح توسعه بخش LDR و رادیولوژی و محوطه سازی بیمارستان امام حسین (ع) اهرم واقع در شهرستان تنگستان را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 4 ابنیه و 4 تاسیسات دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه مراجعه نمايند.پيشنهاد دهندگان بايستي يك نسخه از اسناد ونقشه را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند./.

عنوان پروژه

نام شهرستان

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآورد(ریال)

ساختمان بخش LDR و رادیولوژی و محوطه سازی بیمارستان امام حسین (ع) اهرم

تنگستان

ساختمان 635 مترمربع

1/560/000/000

31/180/820/097

محوطه 5500 مترمربع

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: دبيرخانه مركزي دانشگاه   

مهلت اخذ اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1397/10/01  لغايت 1397/10/05 ساعت 13:30 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد: از تاريخ 97/10/05  لغايت 97/10/15  ساعت 12:00 ظهر 

مكان تحويل اسناد : به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه

بازگشایی :اسناد و اوراق متقاضيان  در تاريخ 97/10/15 روز شنبه ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد.متقاضيان مي توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي و هم بصورت فيش واريزي به حساب شماره 5392894414 بانك ملت  واريز نمايند .

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     بخش     LDR     رادیولوژی     محوطه.سازی     بیمارستان.امام.حسین.(ع).اهرم    

تاریخ بروز رسانی:   23 دی 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >