آگهی مناقصه پروژه عملیات تکمیلی کلینیک کنگان

1401/2/21 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد پروژه عملیات تکمیلی کلینیک کنگان را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز برای شرکت های ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه و 5 تاسیسات می باشد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال)

2001000383000027

پروژه عملیات تکمیلی کلینیک کنگان

1965 مترمربع

9.187.058.630

259.825.931.501

جمع کل(ریال)

259.825.931.501

 

 

 

 

 

 

 

 محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/2/25 لغايت 1401/2/28تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/2/29  لغايت 1401/3/8تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/3/8  ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پروژه.عملیات.تکمیلی     کلینیک.کنگان        

تاریخ بروز رسانی:   24 ارديبهشت 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >