مناقصه تهیه و نصب و راه اندازي دو دسـتگاه دیزل ژنراتور 1000 کیلو ولت آمپر در شهرستان بوشهر

1399/7/21 0:0

 

آگهي مناقصه عمومی  (2099000383000023)

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه تهیه و نصب و راه اندازي دو دسـتگاه دیزل ژنراتور 1000 کیلو ولت آمپر در شهرستان بوشهر را برگزار  نمايد . وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستادWWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

تعداد

نوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

2099000383000023

تهیه و نصب و راه اندازي دیزل ژنراتور 1000 کیلو ولت آمپر

2 دستگاه

یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

2.651.123.539

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  99/07/21  لغايت 99/07/24 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی): از تاريخ 99/07/25   لغايت 99/08/05  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی: 99/08/05   ساعت 12:15

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه:  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

 

 لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     نصب     راه.اندازی     دیزل.ژنراتور     بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   21 مهر 1399

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >