دانشجو


12345
شمارهعنوانتاریخ صدور
فرم مددکاری دانشجویان 1400/9/3
اطلاعیه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال تحصیلی 1401-1400 1400/7/11
اطلاعیه ثبت نامی دانشجویان جدید الورود 1400 1400/7/4
فراخوان نوزدهمین جشنواره ملی پایان‌نامه سال دانشجویی منتشر شد 1399/11/5
اطلاعیه خوابگاه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1398/11/13
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان کارشناسی ناپیوسته سال 99-98 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1398/8/6
اطلاعیه اسکان دانشجویان جدیدالورود در خوابگاه دانشجویی 1398/6/28
اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان پسر خوابگاه آریانا دو 1398/6/27
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال 99-1398 1398/6/25
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98 1398/6/25
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان پزشکی ورودی 1398 1398/6/25
جلسه آموزشی اداره مشاوره جهت والدین دانشجویان جدید الورود 1398 1398/6/25
اطلاعیه خوابگاه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1398/6/24
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان جديدالورود کنکور سراسری سال 99-98 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1398/6/24
تاريخ ثبت نام حضوری و غيرحضوری دانشجويان جديدالورود کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 99-98 1398/6/17
قابل توجه دانشجویان محترم ساکن خوابگاه آریانا 2 1398/6/13
قابل توجه پذیرفته‌شدگان نهایی رشته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1397/10/23
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد 97-98 1397/7/2
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان کارشناسی ناپیوسته سال 98-97 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1397/7/2
اطلاعیه جهت دانشجویان پزشکی جدیدالورود 1397/6/24
12345
 
< >