جذب


شمارهعنوانتاریخ صدور
دریافت کارت آزمون جذب نیروی شرکتی اورژانس 115 استان بوشهر و جذب نیرو سرایدار-نگهبان به صورت قراردادشرکتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر1401 1401/5/22
3401/209/د مورخ 1400/04/23 آگهي جذب نیروی شرکتی اورژانس 115 استان بوشهر 1401/4/15
مجوز شماره 2156 مورخ 23/1/1401 آگهی جذب نیرو سرایدار-نگهبان به صورت قراردادشرکتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1401/4/15
اعلام اسامی داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک سه برابر ظرفیت آزمون جذب نیروی شرکتی کمک پرستاری مورخ 97/1/31 1397/3/7
آگهي جذب نیروی شرکتی کمک پرستاری 1396/12/20
چهارمین فراخوان جذب بورسيه داخل دانشجويان مقطع PhD دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1396/5/11
فراخوان برنامه جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی 1396/2/10
آگهي سومين فراخوان جذب بورسيه داخل دانشجويان مقطع PhD 1395/5/23
آگهی جذب نیروی قرارداد شرکتی توسط شرکت تعاونی بهداشتی درمانی ساحل اندیشان شقایق دیلم 1394/9/26
اطلاعيه جذب نيروي پرستاري - بهمن ماه 1393 1393/11/20
آگهی فراخوان جذب هیات علمی از طریق بورسیه 1393/3/16
اطلاعیه جذب نیروی انسانی بصورت قراردادی 1392/2/9
نهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني 1391/12/5
 
< >