ثبت.نام


123
شمارهعنوانتاریخ صدور
ثبت نام دستیاران سال آخر رشته های تخصصی پزشکی 1401 1401/5/5
ثبت نام مهمانسرای مشهد 1401/4/7
ثبت نام دوره 48 دستیاری سال 1400 1400/7/18
ثبت نام کارشناسی ارشد 1401-1400 1400/7/7
آگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1400/2/28
آگهی پذیرش ثبت نام بهورز قراردادی 1399/11/19
آگهی ثبت نام پذیرش بهورز پیمانی 1399/11/19
قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال99 1399/8/10
ثبت نام چهل و هفتمین دوره دستیار پزشکی تخصصی 1399/7/22
ثبت نام دستیاران سال آخر رشته های تخصصی پزشکی 1399/3/24
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان کارشناسی ناپیوسته سال 99-98 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1398/8/6
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال 99-1398 1398/6/25
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان جديدالورود کنکور سراسری سال 99-98 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1398/6/24
تاريخ ثبت نام حضوری و غيرحضوری دانشجويان جديدالورود کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 99-98 1398/6/17
آگهي ثبت ‌نام داوطلبین عضویت در پنجمین دوره انتخابات شوراي عالي سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران 1398/5/16
ثبت نام پذیرفته شدگان چهل و ششمین دوره دستیار تخصصی سال 98 1398/4/26
آگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری 1398/2/9
سامانه ثبت ملی اطلاعات پرستاران و گروه های وابسته 1397/9/17
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد 97-98 1397/7/2
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان کارشناسی ناپیوسته سال 98-97 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1397/7/2
123
 
< >