آگهي جذب نیروی شرکتی کمک پرستاری

تاریخ نامه: 20 اسفند 1396
شماره نامه:
 
استخدام  |   

«بسمه تعالي»

 (آگهي جذب نیروی شرکتی سال1396)

 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز خود جهت خدمت در واحدهای  تابعه خود بر اساس مجوزهای شماره 6499/209/د مورخ 9/11/95 و  2826/209/د مورخ 18/4/96  معاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارت متبوع به تعداد  75 نفر افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی  پس از طي کردن مراحل گزينش توسط هسته گزینش دانشگاه به صورت قرارداد شرکتی جهت بیمارستانهای ذیل از طریق شرکتهای طرف قرارداد تحت عنوان کمک پرستار به شرح ذيل جذب نمايد.

 

جدول رشته های شغلی مورد نیاز

 

عنوان شغل

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز

جنسيت

شرايط احراز از نظر مدرک و رشته تحصيلي

توضيحات

زن

مرد

کمک پرستار

مرکز آموزشی شهدای خلیج فارس بوشهر

15

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی "دیپلم بهیاری" یا  "دیپلم متوسطه با گواهینامه یکساله کمک پرستاری" صادره از موسسات مجاز ومورد تایید معاونت پرستاری وزارت بهداشت  درمان وآموزش پزشکی

اولویت با نیروهای بومی شهرستان سپس بومی استان

مرکز آموزشی تخصصی قلب بوشهر

7

*

*

بیمارستان شهید گنجی برازجان

14

*

*

بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان

8

*

*

بیمارستان امام هادی (ع) دیر

2

*

*

بیمارستان امیر المومنین(ع) گناوه

7

*

*

بیمارستان سوانح و سوخنگی گناوه

2

*

*

بیمارستان بقیه ا... الاعظم (عج) دیلم

5

*

*

بیمارستان امام حسین (ع) اهرم

5

*

*

بیمارستان زینبیه خورموج

10

*

*

 

توجه: در بخش ثبت نام آزمون، قسمت اطلاعات تحصیلی می‌بایست در فیلد آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی "دیپلم" انتخاب گردد.

 

 

1- شرايط عمومي جذب نيروي شرکتي

1/1- تدين به دين مبين اسلام يا يکي از اديان رسمي کشور مصرح درقانون اساسي

2/1- داشتن تابعيت ايران

3/1- داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران)

4/1- عدم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر و روانگردان

5/1- عدم سابقه محکوميت جزايي موثر

6/1- نداشتن منع استخدام دردستگاه هاي دولتي به موجب آراي مراجع قانوني

7/1- داوطلبان نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني ساير دستگاه هاي دولتي و يا بازنشسته و بازخريد خدمت باشند.

8/1- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

9/1- داشتن سلامت جسماني ورواني وتوانايي براي انجام کاري که براي آن استخدام مي¬شوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوي هيأت امناء موسسه

10/1- داشتن سن حداقل 18 وحداکثر 35 سال تمام


2- شرايط اختصاصي جذب نيروي شرکتي

1/2 اولويت ها:

افرادي که داراي هريک از شرايط ذيل باشند در اولويت پذيرش قرار دارند:

1- ايثارگران بر اساس بند 7 آگهي مربوطه
2- بومي به ترتيب شهرستان، استان
3- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نياز

1/3-  متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند حداکثر تاپايان وقت اداري مورخه 96/12/29  نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی
 http://employ.bpums.ac.ir (دانشگاه  علوم پزشکی بوشهر) مراجعه وثبت نام نمایند.

2/3- مدارک مورد نياز ثبت نام:

- تکميل برگ درخواست شغل
- پرداخت مبلغ 300000 ريال به شماره حساب 2178081065002  در آمدهاي اختصاصي دانشگاهاي علوم پزشکي نزد بانک ملي شعبه گلشن  قابل واريز در کليه شعب بانک ملي بعنوان شرکت در آزمون هاي استخدامي (فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف بوده وهمچنین سایر ايثارگران از پرداخت 50 درصد مبلغ مذکور معاف مي باشند)

- يک قطعه عکس 4×3
- تصوير آخرين مدرک تحصيلي
- تصوير کارت ملي
- تصوير شناسنامه به همراه تصوير تمام صفحات آن
- تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم (ويژه برادران)
- تصوير مدارک دال بر بومي بودن یا ایثارگری (در خصوص اولويت هاي لازم)
- تصوير ساير مدارک طبق مفاد آگهي حسب ضرورت

3/3- به ثبت نام ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي‌شود.

4/3- مدارک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول امتحان جهت بررسی

4- زمان و محل توزيع کارت ورود به جلسه متعاقبا از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به آدرس  http://bpums.ac.ir اطلاع رسانی خواهد شد.                      

5- مواد امتحاني عمومی:

الف) معارف اسلامي ب) اطلاعات سياسي واجتماعي ج) زبان وادبيات فارسي د) زبان انگلیسی

6- تبصره: انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذ در آزمون می باشد چنانچه نمره دو داوطلب مساوی باشد ابتدا نمره مصاحبه تخصصی ملاک انتخاب خوهد شد ودر صورت برابر بودن نمرهای مزبور انتخاب اصلح از سوی گزینش ملاک عمل خواهد.

7- تذکرات

1/7- ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگاني که حداقل 6 ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي دارند و نيز خانواده هاي معظم شهداء، جانبازان، مفقودين، آزادگان يک سال و بالاي يک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي، درصورت دارا بودن شرايط مندرج درآگهي با رعايت قوانين ومقررات مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود.

2/7- از کل مجوز تخصيص يافته به دانشگاه سي (30) درصد آن برابر قوانين ومقررات براي پذيرش ايثارگران اختصاص مي يابد. از 30درصد فوق-الذکر، بيست وپنج (25) درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بيست وپنج (25) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان يک سال و بالاي يکسال اسارت و خواهر و برادر شهيد معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امورايثارگران استان و پنج(5) درصد سهميه باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست وپنج (25) درصد و آزادگان زير يک (1) سال اسارت اختصاص مي يابد.

3/7- انتخاب ايثارگران در حد سهميه 5 درصد به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد شرايط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند وحدنصاب نمره لازم را کسب نمایند انجام خواهد شد.

4/7- پذيرش مازاد بر 30 درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.

5/7- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسايي از بنياد شهيد و امور ايثارگران با ارائه تصوير آن، نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذکور ندارند.

6/7- تمامي سهميه مجوز به داوطلبان بومي شهرستان درصورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره فضلي اختصاص مي يابد.

7/7- داوطلب بومي شهرستان يا استان به ا فرادي اطلاق مي گردد که واجد يکي از شرايط ذيل باشد:

الف) شهرستان يا استان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي استخدام يکي باشد.

ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته) که شهرستان يا استان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يکي باشد.

ج) داوطلب حداقل چهار(4) سال از سنوات تحصيلي(ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه) را به صورت متوالي يا متناوب در شهرستان و يا استان محل مورد تقاضا براي استخدام طي کرده باشد.

د) داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.

پرداخت حق بیمه بمدت تعیین شده صرفا توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.

تبصره 1: مبناي استان و شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات کشوري در زمان ثبت نام مي باشد.

تبصره 2: درصورتي که ظرفيت مورد نياز در رشته شغلي مندرج در آگهي از بين متقاضيان بومي شهرستان تکميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تکميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان با اولويت بومي استان در همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذيرد .

8/7- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب يک شغل و يک محل جغرافيايي خواهند بود.

9/7- مدارک تحصيلي بالاتر يا پائين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده درشرايط احراز مشاغل در آگهي استخدامي و همچنين  مدارک معادل، براي شرکت در امتحان و اشتغال معتبر نمي¬باشد.

10/7- در رشته شغلي کمک پرستاری داشتن گواهینامه دیپلم بهیاری یا دیپلم متوسطه با گذراندن دوره یکساله کمک پرستاری و صرفا با مقطع تحصيلي دیپلم مي باشد. در صورتيکه متقاضيان در زمان آزمون مدرک تحصيلي بالاتر داشته باشند يا در حال تحصيل باشند مدارک بالاتر آنان در هرزمان فاقد مجوز قانوني و ترتيب اثر داده نخواهد شد.

11/7- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط وشرايط اعلام شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد، حتي در صورت صدور قرارداد حکم مزبور لغو وبلااثر ميگردد.

12/7- هرگونه اطلاع رساني درخصوص امتحان از طريق سایت  دانشگاه  علوم پزشکی بوشهر به آدرس  http:// bpums.ac.ir خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند کرد.

13/7- باتوجه به اين که ملاک ثبت نام ازمتقاضيان تکميل برگ درخواست شغل مي باشد لازم است درتکميل آن نهايت دقت را به عمل آورده وهيچگونه اصلاحاتي پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود.

14/7- انتخاب داوطلب به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون با رعایت ظرفیت پیش بینی شده بمیزان 3برابر تعداد مورد نیاز جهت بررسی مدارک وانجام مصاحبه دعوت بعمل خواهد آمد وپس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب ومعرفی تا1.5 برابر موردنیاز بعنوان نتایج اولیه آزمون به هسته گزینش اقدام می گردد.

8- دانشگاه و شرکت طرف قرارداد هيچ گونه تعهدي جهت تامين غذا و مسکن پذيرفته شدگان ندارد.

 

 کلمات کلیدی:
استخدام     جذب.نیرو     شرکتی     کمک.پرستاری    

تاریخ بروز رسانی:   22 اسفند 1396

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >