مناقصه تعميرات اساسي اورژانس بيمارستان زينبيه خورموج واقع در شهرستان دشتي

تاریخ نامه: 7 مهر 1394
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، مناقصه تعميرات اساسي اورژانس بيمارستان زينبيه خورموج  واقع در شهرستان دشتي را برگزار نمايد؛ لذا از کليه پيمانکاران داراي صلاحيت شرکت‌هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ساختمان  دعوت به عمل مي‌آيد،  وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه  به آدرس: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه

مبلغ برآورد اوليه

 

1

تعميرات اساسي اورژانس بيمارستان زينبيه خورموج

دشتي

300.000.000

ريال

7.571.761.555

ریال

 
 

 

محل  و تاريخ توزيع اسنادمناقصه:  دبير خانه مرکزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه: از تاريخ 5/7/94 تا پايان وقت اداري 7/6/94 ساعت 14:45

مهلت تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ 8/7/94 لغايت 18/7/94 تا ساعت 14:00

مکان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي

پاکت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 19/7/94 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تضمين شده ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانکي و هم بصورت فيش واريزي به حساب دانشگاه واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
مناقصه     تعمیرات     اورژانس     بیمارستان.زینبیه     خورموج    

تاریخ بروز رسانی:   7 مهر 1394

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >