مناقصه احداث اورژانس جاده‌اي گادويي واقع در شهرستان تنگستان

تاریخ نامه: 27 اسفند 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه احداث اورژانس جاده‌اي گادويي واقع در شهرستان تنگستان را برگزار نمايد، لذا از کليه پيمانکاران شرکت‌هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ساختمان و نيز پيمانکاران داراي صلاحيت در صورت داشتن مجوز  دعوت بعمل مي‌آيد. وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر - دبيرخانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه از اسناد و نقشه  را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

رديف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانت‌نامه

متراژ زير بناي پروژه

مبلغ برآورد اوليه

1

احداث اورژانس جاده‌اي گادويي

تنگستان

50.000.000

ساختمان:

123.5 متر مربع

 

1.413.662.993

 

محل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه: دبيرخانه مرکزي دانشگاه از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  26/12/93  لغايت 9ت/1/94 ساعت 14:30 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ 10/1/94 لغايت 20/1/94  تا ساعت 14:30 بعدازظهر

مکان تحويل پيشنهادات: بوشهر - خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشکي - دبيرخانه مرکزي دانشگاه

پاکت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 23/1/94 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکي و هم بصورت فيش واريزي به حساب دانشگاه واريز نمايند. ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث     اورژانس.جاده‌ای     گادوی     تنگستان    

تاریخ بروز رسانی:   27 اسفند 1393

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >