مناقصه احداث اورژانس جاده ای شول واقع در شهرستان گناوه

تاریخ نامه: 16 اسفند 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

آگهی مناقصه عمومی
نظر به این که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد مناقصه احداث اورژانس جاده ای شول واقع در شهرستان گناوه را برگزار نماید لذا کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت شرکت های ساختمانی با داشتن حداقل پایه مجاز رتبه 5 ساختمان دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خیابان معلم روبروی جایگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر- دبیر خانه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد و نقشه را دریافت و با قید قبولی امضاء نموده و در طی مهلت تحویل اسناد مناقصه تسلیم نمایند %

رديف
عنوان پروژه
شهرستان محل اجرا
مبلغ ضمانتنامه
متراژ زير بناي پروژه
مبلغ برآورد اوليه
1
احداث اورژانس جاده ای شول گناوه

40.000.000

ریال

ساختمان:123/5 متر مربع

1413662993

ریال


محل و تاریخ توزیع اسناد مناقصه : دبیر خانه مرکزی دانشگاه – از تاریخ درج آگهی به مدت 3 روز کاری
مهلت اخذ اسناد مناقصه : از12/12/93 تا پایان وقت اداری 16/12/93 ساعت 2:45 بعد از ظهر
مهلت تحویل اسناد مناقصه :از 17/12/93 تا 26/12/93 تا ساعت 14:30
مکان تحویل پیشنهادات : بوشهر- خیابان معلم – روبروی جایگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر – دبیر خانه مرکزی.
پاکت های پیشنهادی متقاضیان در تاریخ27/12/93 ساعت 14 در دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه باز گشایی می گردد.
متقاضیان می توانند مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و هم به صورت فیش واریزی به حساب دانشگاه واریز نمایند.
ضمنا " هزینه درج آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث     اورژانس.جاده.ای.شول     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   16 اسفند 1393

تعداد بازدید:   ۲
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >