مناقصه پروژه احداث اورژانس جاده‌اي حصار واقع در شهرستان ديلم

تاریخ نامه: 22 آبان 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد،  مناقصه پروژه احداث اورژانس جاده اي حصار  واقع در شهرستان ديلم را برگزار نمايد؛ لذا از کليه واجد شرايط دعوت به عمل مي‌آيد،  وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه  به آدرس: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

عنوان پروژه

شهرستان

محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه

متراژ زير بناي پروژه

مبلغ برآورد اوليه

1

اورژانس جاده اي حصار

ديلم

40.000.000 ريال

(چهل ميليون ريال)

ساختمان:

123.5 مترمربع

1.404.692.234

ريال

 

محل  و تاريخ توزيع اسنادمناقصه: دبير خانه مرکزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 1/9/93  ساعت 2:45 بعد از ظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا ساعت 2:30 بعد از ظهر 12/9/93

1-      پيمانکاران داراي صلاحيت

2-      حداقل پايه مجاز شرکت در مناقصه رتبه 5 ساختماني براي شرکت‌هاي ساختماني.

پاکات در تاريخ 15/9/93 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

سپرده شرکت در مناقصه بايستي به صورت ضمانت نامه معتبر بانکي و هم بصورت فيش واريزي به حساب دانشگاه واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

 لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
مناقصه     اورژانس.جاده‌ای     شهرستان.دیلم    

تاریخ بروز رسانی:   1 آذر 1393

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >