مناقصه پروژه تکميل اورژانس شهري بوشهر واقع در شهرستان بوشهر

تاریخ نامه: 19 شهريور 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد،  مناقصه پروژه تکميل اورژانس شهري بوشهر واقع در شهرستان بوشهر را برگراز نمايد؛ لذا از کليه شرکت‌هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي‌آيد،  وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد و شرايط مناقصه  به آدرس: بوشهر - خيابان معلم - روبروي جايگاه نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه از نقشه‌ها و اسناد را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه

متراژ زير بناي پروژه

مبلغ برآورد اوليه

1

بوشهر

40.000.000 ريال

(چهل ميليون ريال)

ساختمان : 239  مترمربع

 

1.536.759.905 ريال

 

 

محل  و تاريخ توزيع اسنادمناقصه:  دبير خانه مرکزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 25/6/93  ساعت 2:45 بعد از ظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا ساعت 2:30 بعد از ظهر 5/7/93

پاکات در تاريخ 6/7/93 ساعت 14 در مديريت امور مالي دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

حداقل پايه مجاز شرکت در مناقصه: رتبه 5 ساختمان

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

 کلمات کلیدی:
مناقصه     اورژانس.شهری     بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   22 شهريور 1393

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >