آگهي استخدام عضو هيات علمي پيماني دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

تاریخ نامه: 5 اسفند 1396
شماره نامه:
 
استخدام  |   

 

آگهي استخدام عضو هيات علمي پيماني

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 با استعانت از درگاه خداوند متعال به اطلاع مي‌رساند، هيات مرکزي جذب اعضاي هيات علمي مرکز امور هيئت علمي معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي پانزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني در رشته‌هاي علوم پايه و باليني دانشگاه‌ها / دانشکده‌هاي علوم پزشکي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته را برگزار مي‌نمايد ثبت‌نام به صورت متمرکز و اينترنتي و با مراجعه یه سایت  http://jazb.aac.behdasht.gov.ir  بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضيان گرفتن کد رهگيري مي‌باشد.

 

مهلت ثبت نام از اول اسفند 96 تا پايان ساعت 24 مورخ 28 اسفند 96 مي باشد.

 

شرايط عمومي:

الف) اعتقاد به مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي

ب) تدين به يکي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي

ج) داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران                       

د) عدم محکوميت به محروميت از استخدام دولتي و سابقه محکوميت کيفري و جزائي

ه) عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدر و روانگردان

و) انجام خدمت وظيفه عمومي، دارا بودن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني و يا پايان دوره ضرورت نظام (ويژه آقايان)

ز) تاييد صلاحيت هاي علمي و عمومي داوطلبان در هيات هاي اجرايي جذب دانشگاه‌ها و هيات مرکزي جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 

 شرايط اختصاصي:

1 - دارا بودن دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي (و يا گواهي دوره فلوشيپ) در رشته‌هاي باليني و دانشنامه دکتراي تخصصيPh.D) ) و يا مدرک کارشناسي ارشد در رشته‌هاي علوم پايه

2 - حداکثر سن براي داوطلبين استخدام که مدرک کارشناسي ارشد داشته باشند 35 سال و براي دارندگان دانشنامه دکتري تخصصي (Ph.D) و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي و يا دوره فلوشيپ 45 سال است.

تبصره 1: متقاضياني که داراي سن بيشتر از 35 سال براي کارشناسان ارشد و 45 سال براي دارندگان دانشنامه تخصصي، فوق تخصصي(ويا فلوشيپ) و دکتراي تخصصي (Ph.D)هستند در صورت دارا بودن سوابق آموزشي ، پژوهشي و مديريتي با تائيد هيات مميزه مرکزي حداکثر تا 5 سال به سقف سني آنان افزوده خواهد شد. بنابر اين دانشگاه ها مي توانند مدارک اين متقاضيان را بصورت مشروط بپذيرند.

تبصره 2: مستخدميني که داراي مدرک دکتراي تخصصي پي اچ دي، کارشناسي ارشد، بورد تخصصي و فوق تخصصي هستند تنها درصورت باقي‌ماندن حداقل 15سال از سنوات خدمت مي توانند در فراخوان جذب هيات علمي شرکت نمايند.

3- شرکت افراد مشغول به تحصيل در فراخوان ممنوع مي‌باشد و اين دسته از افراد مي‌توانند پس از فراغت از تحصيل و اخذ مدرک دانشگاهي بالاتر و انجام يک سال از تعهدات در فراخوان‌هاي آتي شرکت نمايند.

تبصره: چنانچه متقاضيان در زمان انجام مراحل جذب در آزمونPh.D  يا فوق تخصص و يا فلوشيپ پذيرفته شوند نيز مشمول اين بند بوده و پرونده آنها از دستور کار جذب خارج خواهد شد.

4 - شرکت متعهدين خدمت به دانشگاهها و دانش آموختگان مقاطع مورد تاييد تحصيلي، در آزمون فراخوان دانشگاه‌ها بلامانع است. شرکت در فراخوان (متعهدين خدمت که تعهدات را در يکي از دانشگاه‌هاي علوم پزشکي مي‌گذرانند در فراخوان ساير دانشگاه‌ها به غير از دانشگاه محل تعهد يا خدمت با موافقت کتبي موسسه مبداء ممکن خواهد بود.

تبصره 4-1) متقاضيان کارشناس ارشد و پي اچ دي که بنا به نياز دانشگاه بصورت کتبي، تعهدات خود را بصورت غير هيئت علمي مي‌گذرانند نيز مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمايند.

تبصره 4-2) شرکت در فراخوان براي مشمولين قانون نحوه تامين هيات علمي، بعد از گذشت دوره ضرورت (24 ماه) ميسر مي‌باشد. بديهي است جذب نهايي و پيماني شدن افراد مذکور پس از اتمام تعهد و انجام فرايند صدور کارت پايان خدمت خواهد بود.

تبصره 4-3) متعهدين خدمت درماني پس از يکسال از  انجام تعهدات در قالب درماني تنها در صورت تائيد کميسيون مشترک درمان و آموزش وزارت متبوع مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد و در صورت موافقت کتبي دانشگاه مبدا در فراخوان ساير دانشگاه‌ها شرکت نمايند.

تبصره 4-4) دارندگان مدرک قبولي دانشنامه فوق تخصصي که تعهدات فوق تخصص را به صورت درماني يا هيات علمي ميگذرانند تنها مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شرکت نمايند. اين متقاضيان پس از شروع تعهدات مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نموده و تنها در صورت باقي ماندن حداکثر 6 ماه از تعهدات و با تاييد کتبي دانشگاه مبداء در فراخوان ساير دانشگاهها نيز شرکت نمايند.

تبصره 4-5) دانش آموختگان دانشگاه‌هاي وزارت علوم در صورت داشتن تعهد به کشور در صورت تمايل به شرکت در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور نيز تابع اين بند مي‌باشند.

5- عنوان رشته متقاضي مي‌بايست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقيقا مطابقت داشته باشد و پذيرش مدارک مشابه ممنوع مي‌باشد.

6- بر اساس مصوبات هيات عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخبگان مي توانند جهت شرکت در فراخوان 4 انتخاب داشته باشند که مي‌بايست دو انتخاب آموزشي و دو انتخاب پژوهشي باشد. واجدين شرايط نخبگي با امتياز ويژه در فرآيند پذيرش هيات علمي دانشگاه‌ها داراي اولويت مي‌باشند مشروط بر آنکه گواهي نخبگي را در زمان شرکت در فراخوان ارائه نمايند.

7-  ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازان بالاي 25 درصد، آزادگان بالاي 3 سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالاي 50 درصد ، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از 3 سال اسارت که داراي مدرک دکتراي مورد تاييد وزارتين علوم و بهداشت مي‌باشند از اولويت جذب برخوردارند.

8- در هر دانشگاه / دانشکده در شرايط مساوي ، اولويت استخدام با متقاضيان بومي مي‌باشد.

9- دارندگان مدرک کارشناسي ارشديا سطح 3 حوزوي در گروه معارف اسلامي تنها در صورت دارا بودن حداقل 3 سال سابقه تدريس مي‌توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند.

 10- متقاضياني که از طريق آموزش از راه دور (دوره‌هاي مجازي) و يا دوره‌‌هاي غيرحضوري تحصيلات خود را به پايان رسانيده‌اند نمي‌توانند در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند.

11- اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني دانشگاههاي وزارت بهداشت در صورت موافقت دانشگاه مربوطه، در وزارت علوم با موافقت معاون آموزشي وزارت علوم و در دانشگاه آزاد اسلامي با موافقت معاون علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي مي توانند در فراخوان دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند.

تبصره: اعضاي هيات علمي پيماني دانشگاه‌هاي وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي تنها در صورت گذراندن حداقل 5 سال از خدمت خود در صورت تمايل مي‌توانند در فراخوان دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند. بديهي است استخدام جديد آنان نيز به صورت پيماني خواهد بود.

12- متقاضياني که بورسيه دانشگاه خاصي هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه ديگر مي‌توانند در فراخوان آن دانشگاه شرکت نمايند، در غير اين صورت تنها مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسيه شرکت نمايند.

13- متقاضيان دارنده مدرک تحصيلي بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان، حق شرکت در فراخوان اعلام شده در مقطع پايين تر را ندارند.

 

 - دانش‌آموختگان رشته‌هاي مامايي، بهداشت باروري و کليه گرايش‌هاي پرستاري تنها به صورت باليني جذب دانشگاه‌هاي علوم پزشکي خواهند شد.

 

 - دانش آموختگان رشته هاي طب هوا فضا - طب ورزشي - طب کار و پزشکي اجتماعي پس از فراغت از تحصيل مي‌توانند در فراخوان شرکت نمايند.

 

  -دانش آموختگان رشته پزشکي قانوني به شرط  ارايه عدم نياز سازمان پزشکي قانوني مي‌توانند در فراخوان شرکت نمايند.

 

- چنانچه در هر يک از مراحل پذيرش يا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي محرز شود، مراحل طي شده کان لم يکن تلقي شده و در صورت صدور حکم استخدامي حکم صادره لغو و بلا اثر مي‌گردد.

 

شرکت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، ليکن داوطلب فقط مي‌تواند يکي از دانشگاه‌ها را دانشگاه مادر (تهران - ايران - شهيد بهشتي - شيراز - اصفهان -  تبريز - مشهد - کرمان و اهواز) انتخاب نمايد.

تبصره: درصورت انتخاب دو دانشگاه اولويت با انتخاب اول خواهد بود.

 

 تذکرات بسيار مهم

  استخدام اعضاي هيات علمي دردانشگاه‌ها:

1- منوط به موافقت سازمان اداري استخدامي کشور با اعضاي مجوز جهت جذب خواهد بود

     2- منوط به داشتن رديف و مجوزهاي استخدامي توسط دانشگاههاي ذيربط خواهد بود.

     3- استخدام اعضاي هيات علمي در مرتبه استاديار و بالاتر به صورت تمام وقت جغرافيايي و در مرتبه مربي به صورت تمام وقت مي‌باشد.

 

 

 

فرم اعلام نياز جذب (استخدام پیمانی) هيات علمي دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

 

رديف

رشته آموزشي مورد نياز

مقطع

تعداد

 

جنسيت

 

ملاحظات

1

عفونی کودکان(اطفال)

دانشنامه فوق تخصص

1

مرد/ زن

هیات علمی دانشکده پزشکی

2

گوارش کودکان(اطفال)

دانشنامه فوق تخصص

1

مرد/ زن

هیات علمی دانشکده پزشکی

3

کودکان (اطفال)

فلوشیپ آی سی یو اطفال

1

مرد/ زن

هیات علمی دانشکده پزشکی

4

جراحی عروق

دانشنامه فوق تخصص

1

مرد / زن

هیات علمی دانشکده پزشکی

5

جراحی عمومی

دانشنامه تخصص

1

مرد/زن

هیات علمی دانشکده پزشکی

6

رادیولوژی

دانشنامه تخصص

1

مرد/زن

هیات علمی دانشکده پزشکی

7

ویروس شناسی پزشکی

دکترای تخصصی Ph.D

1

مرد/زن

هیات علمی دانشکده پزشکی

8

فیزیولوژی پزشکی

دکترای تخصصی Ph.D

1

زن / مرد

هیات علمی دانشکده پزشکی

9

پزشکی مولکولی

دکترای تخصصی Ph.D

1

زن / مرد

هیات علمی دانشکده پزشکی( با پایه پزشکی عمومی)

10

باکتری شناسی پزشکی

دکترای تخصصی Ph.D

1

مرد/زن

هیات علمی دانشکده  پزشکی

11

پروتزهای دندانی

تخصص

1

مرد/ زن

هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

12

پاتولوژی دهان،فک و صورت

تخصص

1

مرد/ زن

هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

13

بیماریهای دهان و دندان و تشخیص

تخصص

1

مرد/ زن

هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

14

ارتودنسی

تخصص

1

مرد/ زن

هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

15

دندانپزشکی ترمیمی

تخصص

1

مرد/ زن

هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

16

آندودانتیکس(درمان ریشه)

تخصص

1

مرد/ زن

هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

17

روان پرستاری

دکترای تخصصی Ph.D

1

مرد/ زن

مقطع  دکترای تخصصی پی اچ دی یا کارشناسی ارشد و ترجیحا پی اچ دی . هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی

18

قارچ شناسی پزشکی

دکترای تخصصی Ph.D

1

مرد / زن

هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

19

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

دکترای تخصصی Ph.D

1

مرد/ زن

هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

20

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی یا علم اطلاعات و دانش شناسی

دکترای تخصصی Ph.D

1

مرد/ زن

هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

21

پرستاری داخلی جراحی

دکترای تخصصی Ph.D

1

زن /مرد

پی اچ دی یا کارشناسی ارشد و ترجیحا پی اچ دی با مدرک کاردانی یا کارشناسی بیهوشی و داشتن 5 سال سابقه کار بالینی.  هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

 

داروسازی هسته ای

دکترای تخصصی Ph.D

1

مرد/ زن

هیات علمی پژوهشی (معاونت تحقیقات و فناوری و مراکز وابسته)

23

مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

دکترای تخصصی Ph.D

1

مرد/ زن

هیات علمی پژوهشی (معاونت تحقیقات و فناوری و مراکز وابسته)

 

ژنتیک مولکولی

دکترای تخصصی Ph.D

1

مرد/ زن

هیات علمی پژوهشی (معاونت تحقیقات و فناوری و مراکز وابسته)

25

علوم بهداشتی

دکترای تخصصی Ph.D

(PhD By Reserch)

1

مرد/زن

هیات علمی پژوهشی (معاونت تحقیقات و فناوری و مراکز وابسته)

26

سیاستگذاری سلامت

دکترای تخصصی Ph.D

1

مرد/زن

هیات علمی مرکز توسعه آموزش پزشکی،دارا بودن مدرک آموزش پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد.

 

 

 

 

دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 کلمات کلیدی:
استخدام     هیئت.علمی     پیمانی     دانشگاه     علوم.پزشکی     بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   5 اسفند 1396

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >