مناقصه تکميل و بهسازي بيمارستان 32 تختخوابي اهرم، واقع در شهرستان تنگستان

تاریخ نامه: 28 آذر 1394
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه تکميل و بهسازي بيمارستان 32 تختخوابي اهرم، واقع در شهرستان تنگستان را برگزار نمايد؛ لذا از کليه پيمانکاران شرکت‌هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 4 ابنيه و رتبه 5 تاسيسات دعوت بعمل مي‌آيد. وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر – دبيرخانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاددهندگان بايستي يک نسخه از اسناد ونقشه را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

متراژ

مبلغ ضمانتنامه

مبلغ برآورد اوليه

1

تکميل و بهسازي بيمارستان 32 تختخوابي اهرم

تنگستان

2194.17

متر مربع

130.000.000

ريال

34.067.016.450

سي و چهار ميليارد و شصت و هفت ميليون و شانزده هزار و چهارصد و پنجاه ريال

 

محل اخذ و تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر  

مهلت اخذ اسناد مناقصه:‌ از تاريخ 25/9/94  تا پايان وقت اداري 1/10/94  ساعت 14:45 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه:  از تاريخ 2/10/94 لغايت 12/10/94 ساعت  14:00  

مکان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي – دبيرخانه مرکزي دانشگاه

پاکتهاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 13/10/94 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ 130.000.000 ريال را به عنوان ضمانت‌نامه معتبر بانکي و يا فيش واريزي به شماره حساب 5392894414 بانک ملت شعبه دانشگاه واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد. هرگونه تغيير و يا اصلاح در مناقصه در سايت دانشگاه قيد مي‌گردد.

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

 کلمات کلیدی:
مناقصه     تکمیل     بهسازی     بیمارستان.اهرم     شهرستان.تنگستان    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >