مناقصه احداث کلينيک تخصصي برازجان واقع در شهرستان دشتستان

تاریخ نامه: 28 مهر 1394
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

 

آگهي مناقصه عمومي

 نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، مناقصه احداث کلينيک تخصصي برازجان واقع در شهرستان دشتستان را برگراز نمايد؛ لذا از کليه پيمانکاران شرکت‌هاي ساختماني با داشتن حداقل رتبه 4 ابنيه و رتبه 5 تاسيسات دعوت به عمل مي‌آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد و شرايط مناقصه به آدرس: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه از نقشه‌ها و اسناد را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

  

رديف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

متراژ

متر مربع

مبلغ ضمانتنامه

مبلغ برآورد اوليه

1

احداث کلينيک تخصصي برازجان

دشتستان

2194.17

900.000.000 ريال

40.963.987.043 ريال

 

محل و تاريخ توزيع اسنادمناقصه: دبيرخانه مرکزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه: 27/7/94  لغايت 28/7/94 تا پايان وقت اداري ساعت 14:45 بعد از ظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ 29/7/94 لغايت 9/8/94 تا ساعت 14:00  

مکان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه

پاکت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 9/8/94 ساعت 15:00در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تضمين شرکت در مناقصه را هم به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکي و هم بصورت فيش واريزي به حساب دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث.کلینیک     برازجان     شهرستان.دشتستان    

تعداد بازدید:   ۳
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >