مناقصه واگذاري سلف سرويس معاونت دانشجويي

تاریخ نامه: 29 شهريور 1394
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه عمومي


نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاري سلف سرويس معاونت دانشجويي را برگزار نمايد، لذا از کليه متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد و شرايط مناقصه به آدرس ذيل مراجعه نمايند.

بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي – دبيرخانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند.

محل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه: دبيرخانه مرکزي دانشگاه از تاريخ درج آگهي به مدت 3 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 30/6/94 لغايت 1/7/94 ساعت 14:45 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: 2/7/94 لغايت 12//7/94 تا ساعت 14:30 بعدازظهر

مکان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي – دبيرخانه مرکزي دانشگاه

پاکت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 13/7/94 ساعت 12 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانکي و هم بصورت فيش واريزي به حساب جديد سپرده بانک ملت به شماره4/ 539289441 دانشگاه واريز نمايند.

ضمناً مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه 100.000.000 ريال مي‌باشد.

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
مناقصه     سلف.سر.یس     معاونت.دانشجویی    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >