فروش زمين خوابگاه ساحل از طريق برگزاري مزايده عمومي

تاریخ نامه: 27 بهمن 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مزايده عمومي

 

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد زمين خوابگاه ساحل را از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش برساند. لذا از کليه متقاضيان واجد شرايط دعوت بعمل مي‌آيد که وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مزايده  به آدرس: بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند.

رديف

عنوان ملک

پلاک اصلي / فرعي

کاربري

قيمت پايه ملک ريال

مبلغ تضمين به ريال

آدرس ملک

1

زمين خوابگاه ساحل

2609

تجاري

63.037.000.000

150.000.000

بوشهر – انتهاي خيابان ليان غربي

 

تاريخ ومکان اخذ اسناد مزايده: از تاريخ درج آگهي به مدت 10 روز کاري (تا پايان وقت اداري روز 6/12/93) دبيرخانه مرکزي دانشگاه

مهلت و مکان تحويل  اسناد و پيشنهادات:‌ از تاريخ 9/12/93 لغايت ساعت 2:30 روز 18/12/93 – دبير خانه مرکزي دانشگاه  

 پاکت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 19/12/93 ساعت 12:30 در دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي خواهد شد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تضمين شرکت در مزايده را هم بصورت ضماتنامه معتبر بانکي و هم بصورت فيش واريزي به حساب شماره 1368279204 نزد بانک ملت واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي مزايده بر عهده برنده مزايده مي‌باشد.

 

 لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
مزایده     فروش.زمین     خوابگاه.ساحل    

تعداد بازدید:   ۲
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >