مناقصه مرکز بهداشتي درماني بهارستان شهرستان جم

تاریخ نامه: 27 آبان 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، مناقصه مرکز بهداشتي درماني بهارستان واقع در شهرستان جم را برگزار نمايد؛ لذا از کليه پيمانکاران داراي صلاحيت و شرکت‌هاي ساختماني با داشتن حداقل رتبه 5 ساختمان  دعوت به عمل مي‌آيد،  وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه  به آدرس: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه

متراژ زير بناي پروژه

مبلغ برآورد اوليه

1

مرکز بهداشتي درماني بهارستان

جم

70.000.000

ريال

ساختمان : 123.5 مترمربع

پياده رو: 104.5
متر مربع

سپتيک : 24 متر مکعب

4.110.741.658

ريال

 

محل  و تاريخ توزيع اسنادمناقصه:  دبير خانه مرکزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 4/9/93  ساعت 2:45 بعد از ظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا ساعت 2:30 بعد از ظهر 15/9/93

مکان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي.

پاکت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 17/9/93 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تضمين شرکت در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانکي و هم بصورت فيش واريزي به حساب دانشگاه واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

 لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

 

 کلمات کلیدی:
مناقصه     مرکز.بهداشتی.درمانی     بهارستان     شهرستان.جم    

تعداد بازدید:   ۲
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >