مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت گندم زار واقع در شهرستان جم

تاریخ نامه: 11 آبان 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت گندم زار  واقع در شهرستان جم را برگزار نمايد؛ لذا از کليه شرکت‌هاي واجد  شرايط دعوت به عمل مي‌آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه  به آدرس: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه از نقشه‌ها و اسناد را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

متراژ زير بناي پروژه

مبلغ برآورد اوليه

1

خانه بهداشت گندم زار

جم

40.000.000

 (چهل ميليون ريال)

ساختمان: 87.40 متر مربع

پياده رو: 35 متر مربع

محوطه: 428 متر مربع

سپتيک: 24 متر مکعب

1.561.898.139

ريال

  

محل  و تاريخ توزيع اسناد مناقصه: دبير خانه مرکزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 18/8/93  ساعت 2:45 بعد از ظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا ساعت14:30 بعد از ظهر  28/8/93

حداقل پايه مجاز شرکت در مناقصه رتبه 5 ساختمان براي شرکت‌هاي ساختماني

ضمناً هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

پاکات در تاريخ 1/9/93 ساعت 12:30 در دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع  دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

 

سپرده شرکت در مناقصه بايستي به صورت فيش واريزي يا ضمانتنامه معتبر بانکي به حساب دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر واريز گردد.

 

 لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

 

 کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث     خانه.بهداشت     گندم.زار     شهرستان.جم    

تعداد بازدید:   ۲
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >