مناقصه خرید خدمت امحاء زباله های عفونی ، تیز و برنده بیمارستان های تابعه خود به روش سیستم اتوکلاو

1396/12/12 0:0

آگهی مناقصه

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد نسبت به خرید خدمت امحاء زباله های عفونی ، تیز و برنده بیمارستان های تابعه خود به روش سیستم اتوکلاو از شرکت های واجد صلاحیت و توانمند اقدام نماید . لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمان بندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد شرایط مناقصه به آدرس : بوشهرخیابان معلم روبروی جایگاه نماز جمعه ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر ،دبیر خانه مرکزی دانشگاه مراجعه نماید. قابل ذکر است پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد را دریافت و با قید قبولی امضاء نموده و طی مهلت مندرج در این آگهی اسناد مناقصه را تحویل نمایند .
محل و تاریخ توزیع اسناد مناقصه : دبیر خانه مرکزی دانشگاه از تاریخ درج آگهی به مدت چهار روز کاری
مهلت اخذ اسناد مناقصه :   96/12/9  لغایت96/12/13  تا ساعت 14:45
مهلت تحویل اسناد مناقصه :  96/12/14  لغایت  96/12/23  تا ساعت 14
پاکات پیشنهادی  در تاریخ 96/12/26 ساعت  13روز  شنبه در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بازگشایی  می شود .
ضمناً متقاضیان می بایست جهت شرکت در مناقصه مبلغ500/000/000   ريال (پانصد میلیون ریال) را به صورت ضمانت نامه بانکي و یا ارائه فیش واریزی به مبلغ 500/000/000 ريال (پانصد میلیون ریال)  به حساب اعلامی در اسناد مناقصه  به نام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر واريز نمايند .
لازم به ذکر است ، آگهی مذکور در سایت ذیل درج گردیده است .
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

 

 

کلمات کلیدی:
امحاء.زباله     های.عفونی     بیمارستان     های.تابعه     روش.سیستم.اتوکلاو    

تاریخ بروز رسانی:   20 فروردين 1397

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >